Informatie over nieuwe Europese F-gassenverordening

De nieuwe Europese F-gassenverordening geldt voor alle koudemiddelen onder de noemer “gehalogeneerde

fluorkoolwaterstoffen” (HFK’s). De belangrijkste wijzigingen voor de eindgebruiker zijn de frequentie van lekcontroles aan de installatie en de uitfasering van koudemiddelen met een hoog GWP. Meer informatie kan gevonden worden in dit infoblad.